background img
İlanlar

Yetenek Yönetimi

Yetenek yönetimi, Boydak Holding’in yönetim kadrosunu doldurmak üzere belirlenen yetenek havuzunun kariyer gelişim programları ile desteklenmesi, gelişimlerinin takip edilmesi ve yeni pozisyon atamalarında uygunluğun değerlendirilmesini gibi süreçleri içerir. Kariyer planlaması, yetenek yönetiminin etkin yapılabilmesi için önemli girdi sağlar.

Yetenekler, Boydak Holding’in kaderinde rol oynayabilecek düzeyde bilgi ve öneme sahip olan teknik ve yönetsel pozisyonların doldurulmasına sahip çıkacak potansiyellerdir. Dolayısıyla Yetenek Yönetimi, Boydak Holding’in stratejik hedeflerine ulaşırken ihtiyacı olan insan kaynağını Holding bünyesine çekmek, holding bünyesinde yer alan uygun pozisyonların yedeklenmesine yönelik çalışanları geliştirmek ve kritik insan gücünün Boydak Holding bünyesinde kalıcılığını sağlamak için tasarlanmıştır.