background img
İlanlar

Unvan Yapısı

Boydak Holding bünyesinde çalışmakta olan kişilerin unvanları, raporlama hiyerarşisi, temsil, yetki ve sorumluluk düzeylerini yansıtacak şekilde yedi seviyedir.