background img
İlanlar

Sosyal Haklar

Boydak Holding; çalışanlarına iş güvencesi, hakkaniyetli bir ücretlendirme ve işlerine odaklanabilmelerini sağlayacak şekilde yan haklar sunmayı amaçlıyor. Çalışanlara sosyal, kültürel ve mesleki gelişimleri için eğitim olanakları sunuluyor, ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen fuarlara katılımlar destekleniyor. Şirket çalışanlarına yönelik grup şirketlerinde farklı sektörde kariyer olanağı, temel iş becerilerinden yetkinlik geliştirme eğitimlerine kadar geniş bir yelpaze oluşturan eğitim desteği veriliyor. Yüksek Lisans yapmak isteyen çalışanların derslere katılımları destekleniyor ve tercih edecekleri üniversite-bölümlere göre yüksek lisans bedellerine katkı sağlanıyor. Çalışanların teknik ve davranışsal yetkinliklerinin gelişimi için anlaşmalı olunan yabancı dil eğitim şirketlerinde, yabancı dil öğrenme imkânı bulan çalışanlarımızın başarılı olmaları halinde kurs ücreti şirketimiz tarafından karşılanıyor. Çeşitli sosyal ve sportif aktivitelerle çalışanları başarıya ortak edecek, şirketin değerleri ile paralel çalışma ortamının oluşturulması amaçlanıyor. Sportif etkinlikler kapsamında futbol, basketbol, voleybol, satranç vb dallarda düzenlenen turnuvalara isteyen çalışanlarımız katılabiliyor.

Grup bünyesinde her şirketin takdir, teşvik ve ödül sistemleri ve bununla birlikte sosyal kulüpleri bulunuyor. Bu kulüpler tarafından düzenlenen etkinliklerden tüm çalışanlarımız faydalanılabiliyor. Çalışanların iş hayatı dışında keyifli vakit geçirecekleri ve sosyalleşebilecekleri, birçok kültürel sanatsal ve sosyal etkinlikler düzenleniyor. Böylece çalışanların sosyal hayatları destekleniyor ve çalışma ortamındaki tatminin artırılmasına çalışılıyor. Takım ruhunu, uyumu ve motivasyonu artıran şirket yemeklerinde çalışanlar bir araya geliyor. Çalışanlar ve ailelerini bir araya getirecek bizbize buluşmaları gibi farklı platformlar oluşturuluyor.

Çalışanlara grup şirketlerine ait mağazalarda alışveriş indirimleri, şirket ürünlerinde indirimli olarak alış veriş yapma imkânı veriliyor. Çalışanlara unvana ve pozisyonun gerekliliğine bağlı olarak; çalışanlar ve ailelerine özel sağlık sigortası, araç tahsisi, akaryakıt desteği, dizüstü bilgisayarı, giyim çeki, cep telefonu olanakları sağlanıyor. İş ve kariyer gelişimine destek verecek yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde çalışanların motivasyonunu artırıcı seyahat harcırah uygulaması yapılıyor. Sağlık hizmet kapsamında tüm çalışanlar tıbbi olarak tam gün hekimlik hizmetinden faydalanıyor. Şirket çok geniş bir yelpaze içinde nakdi ve ek imkânlar sunuyor. Çalışanlara sosyal yardım olarak; yılda dört maaş tutarında aile zammı, servis, yemek, giyim, evlenme, doğum, erzak, tahsil, yakacak, bayram ve benzeri yardımlar yapılıyor. Bunun yanı sıra izin prosedürleri de çalışanların lehine durumda. Çalışanlara iş kanununda yer alan asgari sürelerin üzerinde kıdemlerine paralel artan sürelerde izin hakkı veriliyor. 

Mavi yaka çalışanların ücretleri, mali ve sosyal hakları, sendikal örgütlenmenin olduğu şirketlerde, sendika ile sürdürülen iş birliği paralelinde imzalanan toplu iş sözleşmeleri ile belirleniyor. Bu kapsamda sosyal yardımlar; yılda 4 maaş ikramiye,  kira, çocuk, bayram, doğum, ölüm, evlenme, tahsil, yakacak,  giyim, askerlik, erzak, sünnet, izin yol, yemek, görev yolluğu vb. ayni veya nakdi diğer yan menfaatler şeklinde sıralanabilir.