background img
İlanlar

KVKK

 

BOYDAK HOLDİNG A.Ş.

İNSAN KAYNAKLARI MÜDÜRLÜĞÜ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

AYDINLATMA METNİ

 

1. VERİ SORUMLUSUNUN VE VARSA TEMSİLCİSİNİN KİMLİĞİ

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında şirketimiz Boydak Holding A.Ş. veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir.

MERSİS NO : 0182034556600011
Telefon Numarası : 0352 207 18 00
Fax : 0352 207 18 18
Adres : Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:35 38070 MELİKGAZİ / KAYSERİ

2. HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Veri Kategorisazyonu

Açıklama

T.C. Kimlik Bilgisi

Ad, soyadı, doğum tarihi, doğduğu ülke, doğduğu şehir, cinsiyet, medeni durumu, milliyeti, TC kimlik kartı bilgileri (TCKN, seri no, cüzdan no, baba adı, anne adı, doğum yeri, il, ilçe, mahalle, cilt no, aile sıra no, sıra no, hane no, sayfa no, kayıt no, verildiği yer, veriliş nedeni, veriliş tarihi, önceki soyadı), nüfus cüzdanı sureti

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi, Şirket içi iletişim bilgileri (dahili telefon numarası, kurumsal e-posta adresi)

Eğitim Bilgisi

Öğrenim durumu, okul ismi, dönem bilgisi, mezuniyet ortalaması, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, özel kurslar, katılınan seminer ve kurslar, sertifika bilgileri, bilgisayar bilgisi.

İş Deneyimi Bilgisi


Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)

 

Görsel Bilgi

Fotoğraf, görüntü.

Sürücü Belgesi

T.C. kimlik numarası, fotoğraf, ad, soyad, kan grubu, kullanılan cihaz-protezler.

Aile Bireyleri ve Yakın Bilgisi

Çalışanın sosyal haklardan yararlanması için gerekli olan; yakınlarının iletişim, eğitim, finansal ve kimlik bilgileri

Banka Hesap Bilgisi

IBAN numarası, hesap numarası, çalışılan banka.

Finansal Bilgi

Finansal ve maaş detayları, bordrolar, prim hak edişleri, prim tutarları, icra takip dosyalarına ilişkin dosya ve borç bilgileri, banka hesap cüzdanı, asgari geçim indirimi bilgisi, özel sağlık sigortası tutarı

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Sendikası, eski hükümlü olma durumu/sabıka kaydı, engel durumu/tanımı/yüzdesi, dini, sağlık verisi, kan grubu, özel sağlık sigortası poliçesi, sağlık raporları, işbaşı sağlık raporu, akciğer grafisi, işitme testi, göz testi, işyeri hekiminin imzalattığı işe giriş ve periyodik muayene formları, hamilelik durumu, hamilelik raporu, sağlık ve doğum izni bilgileri, dernek/vakıf üyelikleri

Çalışma Bilgisi

Sicil no, pozisyon adı, departmanı ve birimi, unvanı, son işe giriş tarihi, işe giriş çıkış tarihleri, sigorta giriş/emeklilik, tahsis no, sosyal güvenlik no, TTF no, vergi dairesi no, esnek saatlerde çalışma durumu, holding sicil no, seyahat durumu, emekli sandığı, emekli sandığı giriş tarihi, emekli sandığı sicil no, bağkur giriş tarihi, bağkur sicil no, muhasebe kodu, çalışma gün sayısı, çalıştığı projeler, aylık toplam mesai bilgisi, kıdem tazminatı baz tarih, kıdem tazminatı ilave gün, grevde geçen gün,

Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim Verisi

Eğitim ve beceriler, hangi tarihte hangi eğitimi aldığı bilgisi, e-posta, imzalı katılım formu, müşteri ile görüşme kalite değerlendirme formu, aylık performansının değerlendirilmesi ve hedef gerçekleştirme durumu, aktivite bilgiler, puantaj kayıtları.

Beden Ölçüleri

Ayakkabı numarası, giysi bedeni, boy, kilo.

Çalışan Takip Bilgisi

İşe giriş-çıkış saati

Diğer

Ikametgah belgesi, sabıka kaydı olmadığına dair belge, izin formunda belirtilen sebepler,  referans, çalışma ilişkisi çerçevesinde işlenen diğer her türlü belge ve bilgi.

 

 

3. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ AMAÇLA İŞLENECEĞİ

Elde ettiğimiz kişisel verileriniz kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddede belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Boydak Holding A.Ş. tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • İş Kanunu m. 75 uyarınca özlük dosyasının oluşturulması gerekmektedir. Bu çerçevede işe alım nedeniyle özlük dosyası oluşturulurken kimlik bilgisi, eğitim bilgisi, iletişim bilgisi, iş deneyimi, aile bireyleri ve yakın bilgisi, sabıka kaydı olmadığına dair belgeler işlenmektedir.
 • Çalışanımız kanuni bir hak olan izinlerini, ilgili formları doldurarak kullanmaktadır. İzin talebinin nedenine göre farklı izin formları (ücretli-ücretsiz yılllık izin formu, ücretli evlilik izin formu, ücretli ölüm izin formu, ücretli doğum izni formu, ücretli refakatçi izin formu, ücretli doğal afet izin formu, engelli çocuk izin formu, ücretli mazeret izni formu) olmakla birlikte bu formlarda izin sebepleri de yer almaktadır. Bu formlarda izin sebebiyle bağlantılı olarak izin sebebini destekleyici kişisel veriler işlenmektedir.
 • Çalışanlarımızın kanuni bir hakkı olan asgari geçim indiriminin hesaplanması ve bu sürecin yönetilmesi için aile bireyleri ve yakınlarının kişisel verisi işlenmektedir.
 • Çalışanımızın iş devam ve takip kontrolünü sağlamak amacıyla işyerine giriş ve çıkış saat bilgileri işlenmektedir.
 • Çalışanlarımızın disiplin kurulunda değerlendirilmesi faaliyeti kapsamında özlük dosyasında bulunan kişisel verileri ve (eğer bir olaya karışılmışsa) olaya ait görüntüler işlenmektedir.
 • Çalışanlarımızın adına mahkemelerden ve çeşitli devlet dairelerinden gelen-giden evraklarla ilgili sürecin yönetimi amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve yazışmanın içeriğine özgü olarak değişen bilgiler işlenmektedir.
 • Kurumumuza çalışan adayı olarak başvuruda bulunan kişilerin kimlik bilgisi, eğitim bilgisi, fotoğraf, finansal bilgisi, işlenmektedir.
 • İş kazasına maruz kalınması durumunda ilgili hakların tesis edilmesi amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, sağlık raporları ve kazaya ait diğer bilgiler islenmektedir.
 • Çalışanlarımızın yasal hakkı olan maaşlarının ödenmesi ve acil durum avansı verilmesi amacıyla finansal bilgileri işlenmektedir.
 • Özel sağlık sigortası sürecinin yönetimi amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, beden ölçüleri, sağlık bilgileri ve sigorta mevzuatı kapsamında ilgili sigorta şirketleri tarafından talep edilen diğer bilgiler işlenmektedir.
 • Şirketimiz faaliyet/çalışan planlaması amacıyla çalışan performans ve kariyer gelişim bilgisi işlenmektedir.
 • Araç tahsisi veya kiralık araç verilmesi durumunda bu sürecin yönetilmesi amacıyla sürücü bilgisi (ehliyet) ve tahsis edilen aracın GPS (lokasyon) bilgileri işlenmektedir.
 • Şirket Çalışaninin müşterilerimize, tedarikçilerimize ve şirket faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında ziyaret ettiği organizasyon, kişi ve kurumların takibi ve koordinasyonu amacıyla kimlik ve ziyaret bilgileri işlenmektedir.
 • Çalışanın işe giriş çıkışının denetlenmesi, çalışma performansının izlenmesi amaçlarıyla Çalışane özgü kart kayıtları, parmak izi, retina kaydı ve görüntü kayıtları işlenmektedir.
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla kimlik bilgisi işlenmektedir.
 • İş elbisesi temini amacıyla Çalışanlerimizin beden ölçüleri bilgileri işlenmektedir.
 • Çalışanlara telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla kimlik bilgisi, sürücü bilgisi, ayrıntılı telefon faturası içeriğinde yer alan iletişim bilgileri, arama, data/internet kullanım bilgileri işlenmektedir.
 • Çalışan masraflarının hesaplanması amacıyla kimlik bilgisi, lokasyon bilgileri, konaklama bilgileri, seyahat ve beslenme bilgileri işlenmektedir.
 • Acil durum yönetim planlaması amacıyla Çalışanlerimizin ve yakınlarının kimlik bilgisi ve iletişim bilgisi ve Çalışanlarımızın kan grubu bilgisi işlenmektedir.
 • Sosyal etkinliklerin yürütülmesi amacıyla kimlik bilgisi ve iletişim bilgisi işlenmektedir.
 • Sözlü, yazılı veya dijital ortamdan tarafımıza iletilen talep, soru, şikayet ve dileklerin sonuca ulaştırılması amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru ile ilgili Çalışanlarımızdan tarafımıza iletilen kişisel veriler işlenmektedir.
 • İş birimleri veya birimler arasında koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi amacıyla Çalışanlarımızdan kimlik bilgisi ve iletişim bilgisi işlenmektedir.
 • Şirketimize çalışmak için başvuruda bulunan çalışan adaylarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, eğitim bilgileri, çalışma bilgileri, iş deneyim bilgileri, referans bilgileri, adres, özgeçmiş, adli sicil bilgileri, üyelik bilgileri, fotoğrafları işlenmektedir.
 • Şirketimiz bina ve tesislerinin içerisinde ve çevresinde güvenliğin sağlanması, çalışma disiplini, performansın takibi ve giriş-çıkışların takibi amacıyla kamera kaydı ile çalışanların ve lokasyonlarımıza giriş yapan kişilerin görüntüleri işlenmektedir.
 • Mevcut ve ileride çıkabilecek uyuşmazlıkların sağlıklı bir şekilde çözümlenebilmesi için özlük bilgileri işlenmektedir.
 • Çalışanların işten çıkış işlemlerinin yapılması amacıyla özlük bilgisi işlenmektedir.
 • Şirket bina ve tesislerimizin çeşitli yerlerinde kamera bulunması sebebiyle görüntü bilgisi işlenmektedir.
 • Çalışanın araçlarına park yeri tanımlanması amacıyla kimlik ve plaka bilgisi işlenmektedir.
 • Kartvizit basımının sağlanması amacıyla kimlik ve iletişim bilgisi işlenmektedir.
 • Servis ve seyahat organizasyonunun sağlanması amacıyla kimlik bilgisi, bu yönde özel bir sigorta yapılacaksa sigorta yapılırken istenen bilgiler işlenmektedir.
 • Çalışana e-posta tanımlanması amacıyla kimlik ve iletişim bilgisi işlenmektedir.
 • Çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, laptop, telefon ve diğer elektronik cihazların içeriğinde yer alan kullanım bilgileri, ziyaret edilen sayfalar, her türlü yazışmalar, e-postalar, ve bu cihazların kullanımına ait her türlü veri işlenmektedir.
 • Kurumumuz ile iletişime geçmek adına her türlü sözlü, yazılı ve elektronik ortamda yaptığınız başvurularda başvurucunun kimliğinin tespiti amacıyla kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve başvuru evrakına ekleyerek veya elden/sözel olarak bize iletilen diğer bilgiler işlenmektedir.
 • Eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, karşılanması, eğitim planının duyurulması, eğitim faaliyetlerinin takibi, yürütülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla çalışanlarımızın kimlik bilgileri, performans ve kariyer gelişim verileri işlenmektedir.
 • Veri Sorumlusuna Başvuru Formu ile başvurucunun kimliğinin tespiti ve başvurunun yönetilmesi amacıyla yönetilmesi amacıyla sınırlı ve bağlantılı olarak kişisel veri (Ad, Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Telefon Numarası, E-Posta, Adres, İmza) işlenmektedir.

4. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILDIĞI

İşlediğimiz kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde ve KVKK’nın 8. ve 9. Maddelerinin belirlediği koşullar çerçevesinde;

 • Ticari faaliyetlerimizin yerine getirilebilmesi ve sürekliliğinin sağlanabilmesi amacıyla, iş ortaklıklarımıza ya da Boydak Holding A.Ş. bağlı şirketlerine, çözüm ortaklarına ve tedarikçilerimize,
 • Boydak Holding A.Ş. ve bağlı şirketleri arasında ortak veri tabanı oluşturulması, ortak insan kaynakları tabanı oluşturulması, ortak reklam ve pazarlama stratejilerinin oluşturulması ve gerçekleştirilmesi amacıyla, finansal ve mali tabloların oluşturulması, stratejik planların hazırlanması, genel bilanço hazırlanması ve takibi, üretim ve işletme için gerekli her türlü hammadde ve donanım temini, planlanması amacıyla Boydak Holding A.Ş. bağlı şirketlerine, tedarikçilerine ve iş ortaklarına,
 • Ürün ve hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla tedarikçilerimize,
 • Ticari faaliyetlerimize ilişkin stratejilerin hazırlanması ve uygulanması amacıyla tedarikçilerimize,
 • Çalışane tanımlı çeşitli indirim ve imkanlardan yararlanmak amacıyla bu indirim ve imkanı sağlayan kurumlara,
 • Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi veya araç tedariki amacıyla araç kiralama şirketlerine veya bu yönde hizmet veren diğer şirketlere,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarıyla, özel entegratör firmalarla, bağımsız denetim firmalarıyla, gümrük firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarına,
 • Holdinge bağlı iştirak şirketlerin ürün ve hizmetlerin teslimatının gerçekleştirilebilmesi için kargo şirketlerine ve posta kuruluşlarına,
 • Çalışane özgü telefon hattı çıkartılması, internet kullanımı amacıyla GSM operatörlerine, internet sağlayıcılarına,
 • Genel sigorta, sağlık sigortası ve bireysel emeklilik yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla sigorta şirketleri ve acenteleriyle,
 • Çalışan hakkında geçerli bir hukuki sebebe dayalı olarak referans talep eden banka, finans kuruluşları ve diğer firmalara,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketleriyle, hastaneler ve sağlık kuruluşlarıyla, sigorta şirketleri ve acenteleriyle,
 • Şirketimiz ve bağlı şirketlerinin bankacılık ve finans işlemleri ve maaş ödemelerini gerçekleştirmek amacıyla çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin kişisel verileri ilgili banka ve finans kurumlarına,
 • Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, tedarikçilerimize ve bu alanda faaliyet gösteren firmalara,
 • Rezervasyon/promosyon amacıyla turizm ve/veya ulaşım şirketleri ve ilgili tedarikçilerle,
 • Yemek kartı çıkarılması amacıyla bu alanda faaliyet gösteren şirketlere, restoranlara ve benzeri işletmelere,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilere, İştiraklerimize ve çözüm ortaklarımıza,
 • Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketlere,
 • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve talep amaçlarıyla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,
 • İdari ve yasal işlemlerle ilgili olarak denetleyici ve düzenleyici otoritelere, güvenlik ve istihbarat kurumlarına, yasaların kendilerine verdikleri yetki doğrultusunda adli makamlara ve emniyet teşkilarına,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları, sertifikasyon kuruluşları ve bilgi güvenliği firmalarına,
 • Şirketimiz ve bağlı şirketlerimizin kullandıkları SAP, CRM, ERP gibi işletim sistemleri ve bilgisayar programlarının veri tabanlarının oluşturulması, program işlerliğinin sağlanması ve programın bakım ve onarımının yapılabilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışında kurulu yazılım firmalarına ve teknoloji şirketlerine,
 • Gerekli olması halinde hizmet sunduğumuz veya hizmet aldığımız üçüncü kişilere, Boydak Holding A.Ş. bağlı şirketlere,
 • Bulut hizmetleri kapsamında depolanması ve entegrasyonun sağlanması amacıyla dijital verilerin yurtiçi ve yurtdışında kurulu bulut hizmeti veren kurum/kuruluşlara,
 • Etkinlik, konferans, kutlama, düğün ve benzeri sosyal etkinliklerin gerçekleştirilmesi amacıyla Holdinge bağlı şirketlere ve bu alanda faaliyet gösteren hizmet aldığımız firmalara,
 • Faaliyet konularımızı gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz Boydak Holding A.Ş. bağlı şirketlerine, üçüncü kişilere,
 • İşyeri güvenliğinin sağlanması amacıyla güvenlik şirketlerine, pazarlama stratejilerinin oluşturulması, yeni iş alanlarının geliştirilmesi, kalite standartlarımızın yükseltilmesi, maliyetlerin düşürülmesi amacıyla mali, ticari ve finans, yönetim ve insan kaynakları konularında uzman danışmanlık firmalarına,
 • Holding ve Holdinge bağlı iştirak şirketlerin konaklama, ulaşım ve turistik amaçlarla turizm firmalarına, otellere ve organizasyon şirketlerine,
 • Gerek sözleşme ile yükümlü olduğumuz, gerekse idari olarak yükümlü olduğumuz yükümlülüklerimiz çerçevesinde gerçek veya tüzel kişiler ile kamusal nitelikteki kurumlara,
 • Mali ve finansal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla yurt içi ve yurt dışı bankalara ve finans kuruluşlarına,
 • Şirketimizin faaliyet konularını ve kamu hizmetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla işbirliği içinde olduğumuz gerçek/tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

5. KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; işin niteliğine göre değişebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Şirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

Bu çerçevede;

 • yazılı, sözlü ve telefon yoluyla yapılan başvurular ile,
 • internet ortamında otomatik yollar ile,
 • görüntü ve ses kaydedici cihazlar ile,
 • e-posta yolu ile,
 • sosyal medya araçları ile,
 • çağrı merkezine yapılan başvurular ile,
 • web tabanlı veya mobil uygulamalar ile,
 • Holding’e bağlı diğer iştirak şirketlerinden, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden ve iş ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile,
 • yasal yazışmalar ile,
 • referans yazıları ile,

kişisel verileriniz işlenmektedir.

6. İLGİLİ KİŞİLERİN 11. MADDEDE BELİRTİLEN HAKLARI

Her ilgili kişi, Boydak Holding A.Ş.’nin …………….. kayıtlı faaliyet adresine kimliğini ibraz ederek şahsen (veya yetkili vekili maarifetiyle) ya da bu adrese noter maarifetiyle yapılacak yazılı bavuru ile kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Başvurular, Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır.

Bu aydınlatma metni Şirketimizin İnsan Kaynakları çalışmaları konusunda bilgilendirme

amaçlı düzenlenmiş olup Şirketimize ait genel aydınlatma metnine web sitemizden www.boydak.com.tr ulaşabilirsiniz.

Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız