background img
İlanlar

Kaynak Planlama

Kaynak planlama, Boydak Holding’in kurum stratejisini destekleyecek organizasyon ve insan kaynağını önceden planlamak, mevcut insan kaynağının yeterliliğini değerlendirerek çalışanların kariyer gelişim planları doğrultusunda yeteneklerini ve becerilerini doğru zamanda, doğru yerde ve doğru biçimde konumlandırmak, geliştirmek ve sürdürülebilir olmasını sağlamak için yapılır.

Boydak Holding bünyesindeki kritik pozisyonların belirlenmesi, bu pozisyonların sürdürülebilirliğini sağlayacak insan gücünün zamanında geliştirilmesi ve elde tutulması için yapılacak bir çok çalışmanın ilk adımı olma özelliği taşır. Kritik pozisyonların doğru ve zamanında belirlenmesi ile yedekleme, yetenek yönetimi ve kariyer planlama gibi insan kaynakları uygulamalarının verimliliği ve başarısı artar.