background img
İlanlar

İşe Alma & Oryantasyon Programı

İşten ayrılma, yeni kadro açılması ya da yasalar vesilesi ile ortaya çıkan personel ihtiyacında öncelikle; tanımlanan kadro ve mevcut kadro karşılaştırmasına, bölümün insan gücü planlamasına/ bütçesine bakılır. İlave insan kaynağı talebinde iş yükü artışının nedenleri talep yapan bölüm tarafından açıkça belirtilmelidir. Boydak Holding İnsan Kaynakları tarafından kullanılan insan kaynağı bulma kaynakları/araçları şu şekildedir:  

1. www.boydakkariyer.com  üzerinden alınan başvurular,
2. İnsan Kaynağı istihdam siteleri,
3. İstihdam danışmanlık şirketleri,
4. Gazete İlanları,
5. Şirket İçi Referanslar,
6. Çeşitli vasıtalarla şirkete yapılan başvurular,
 

Mülakata çağırılan adaylar öncelikle ilgili firmada IK yetkilisi tarafından yapılan ve Temel Yetkinliklerin değerlendirildiği I. Mülakata alınır. Bu mülakatta başarılı bulunan adaylar, Teknik becerilerin ve mesleki bilgilerin ölçüldüğü II. Mülakata alınırlar. Bu mülakat ya aynı gün ya da duruma göre en kısa zamanda planlanır. II. Mülakat işe alımı yapılan adayın Beyaz-Mavi Yaka olmasına ve alım yapılacak firmanın uygulamasına göre, çeşitli testlere, kişilik envanter testlerine, el beceri testlerine veya pozisyona uygun olarak yabancı dil testlerine tabi tutulabilirler. Bu Mülakatlar sonucu edinilen bilgiler “İş Talep ve Bilgi Formu”’nun arkasına görüşmeleri yapan kişilerin görüşleri yazılarak tamamlanır. Mülakatları yapan kişilerin görüşlerini yazmaları kişilerin birtakım sebeplerden olumsuz bulunmalarında yeniden çağırılırken göz önüne alınabilmesi açısından önemlidir. Aynı zamanda kişilerle ilgili tüm görüşler, görüşme-mülakat sonuçları ERP sistemi üzerinde kayıt altına alınarak ortak veri tabanından faydalanılır. Bu testlerde de olumlu bulunan adayların formları öncelikle ilgili firma Genel Müdür’ü tarafından onaylanır. Son onaylardan da geçen adaylara sözleşme teklif edilir. Sözleşmelerin de onaylanmasının ardından adayların işe alımı geçekleşir. İşe başlayan adayların ilgili firmalarda oryantasyon eğitimine tabi tutularak sözleşmelerinde yer alan sürelerde deneme süresi adı altında çalışmaya başlarlar.


Her pozisyon için şekillendirilebilen esnek oryantasyon programı genel çerçevesiyle 1Hafta ile 4 Hafta arasında değişen sürelerde uygulanabilmektedir. Bu süreçte; işe başlayan çalışanlar öncelikle Grup hakkında bilgilendirilir. Bu bilgilendirmede öncelikle Holding Vizyon Misyon ve değerleri, gruba bağlı sektörler, firmalar, faaliyet alanları temel bilgilerinden bahsedilir. İşe başlanacak departmana bağlı olarak bağlantıda olunabilecek grup firmaları ve departmanlarını tanıma amaçlı ziyaretler de bu oryantasyona eklenebilir. Oryantasyon eğitimi sırasında İnsan Kaynakları departmanında bir görevli ile kişinin iş başı yapacağı bölümden “Bölüm Rehberi” bulunur. Bölüm Rehberi çalışana ortak kullanım alanlarının tanıtılması, bölümle ve Holdingle tanıştırılması aşamalarında görev alır. Bölüm yöneticisi onayı ile bölümden iletişimi güçlü, sıcakkanlı, girişken ve pozitif elemanlar arasından belirlenir. Oryantasyon programı kapsamında çalışanlara iç eğitmenler tarafından; Şirket Hakkında Bilgilendirme, Temel İSG, Yangın ve Yangın Güvenliği, Süreç Yönetimi, Bilgi Güvenliği gibi konularda eğitimler verilir. Oryantasyon programının etkinliği sonrasında; sınav, rapor, sunum v.b. metotlarla ölçülür. Ve puanlamalar yapılarak değerlendirmeye alınır. Bu yöntem, kendimizi gözden geçirip iyileştirme kültürümüzün bir parçası olarak işe yeni başlayan çalışanların da bir dış göz olarak gözden geçirme ve iyileştirme sistemlerine katılımlarını kolaylaştırmaktadır. Çalışanlar daha sonra da çalışacağı departmanlara yönlendirilerek işbaşı eğitimleri almaları sağlanmaktadır.