background img
İlanlar

Deneme Süresi Hakkında

Deneme Süresi Hakkında
4857 sayılı iş kanununa göre deneme süresi 2 aydır, bu süre toplu iş sözleşmeleri ile en fazla 4 aya kadar çıkarılabilir.

Bu süre içerisinde hem işçi hem de işveren bildirim süresini beklemeden iş sözleşmelerini tazminatsız olarak sona erdirebilirler.(işçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır)

Deneme süresi kendiliğinden ortaya çıkan bir durum değildir, iş sözleşmelerine böyle bir süre konulduğu zaman varlığından söz edilebilir.

Bu nedenle, deneme süresinin varlığını iddia eden taraf, iş sözleşmesinde deneme kaydının varlığını ve öngörülen deneme süresinin ne kadar olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

işçinin deneme süresi içinde çalıştığı süreye ilişkin normal günlük ücretleri, varsa fazla çalışmalara ilişkin ücret hakları, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde ücretli dinlenme hakkı, ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmışsa ilave ücret hakkı ve iş sözleşmesi ve toplu iş sözleşmelerinde öngörülen tüm işçilik hakları, öngörülen şartların gerçekleşmesi halinde deneme süresinde de söz konusu olacaktır.

Bireysel iş sözleşmelerinde en çok iki aya kadar, toplu iş sözleşmelerinde ise en çok dört aya kadar deneme süresi öngörülebilecektir. Bu süreleri aşan bir deneme süresi öngörülmüş olsa bile, hukuken bu süreler deneme süresi sayılmayacaktır.

Boydak Holding’ te deneme süresi 2 aydır, fakat toplu sözleşmesi olan işyerlerinde ve bu toplu iş sözleşmesinin kapsamında olan çalışanlarda deneme süresi 4 aydır.

Bu süreler içerisinde hem işçi hem de işveren, bildirimsiz ve tazminatsız olarak iş sözleşmesini sona erdirebilmektedirler.

 

Boydak Holding İnsan kaynakları.