background img
İlanlar

Değerlerimiz

Boydak Holding ve Topluluk Şirketlerinin faaliyet alanlarıyla ilgili Türkiye ve Dünya pazarlarındaki güçlü konumunun temelinde, ortak amaç ve ilkelerin paylaşıldığı demokratik bir ortamla birlikte temel ahlaki ve insani değerlere sahip nitelikli insan kaynakları yatmaktadır.
 
Değerlerimiz;
  • Kurumsal ilke ve değerlerimize sahip çıkarız.
  • Şirketimizin amaç ve hedeflerini gerçekleştirebilmek için üzerimize düşeni en iyi şekilde yerine getiririz.
  • Her zaman şirketimizin haklarını ve çıkarlarını koruruz.
  • Hiçbir zaman şirketimize karşı sadakat ve dürüstlükten ödün vermeyiz.
  • Yeniliğe ve değişime açığız, yaşam boyu öğrenim temel felsefemizdir.
  • Çözüm odaklıyız, problemleri çatışma kaynağı olarak görmeyiz.
  • Doğru sonuca ulaşmak için işbirliği içinde takım ruhuyla çalışırız.
  • Güçlü ve zayıf yönlerimizi bilir yapıcı eleştirilere karşı olumlu yaklaşımda bulunuruz.