background img
İlanlar

Boydak'ta Staj

Stajyer alımlarımız yılda 2 dönem olup, öğretim yılının başında Meslek Lisesi Öğrencileri; yaz döneminde ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden yaz stajı zorunluluğu olan öğrencilerimizi istihdam etmekteyiz.

Lise staj başvuruları, okulların Miili Eğitim Bakanlığı ile yapmış oldukları anlaşmalar doğrultusunda alınmaktadır.Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Üniversite Öğrencileri Staj Başvuru ve Değerlendirme

 • Boydak Holding A.Ş. Stajyerleri Holding şirketlerinde ayrılan staj kontenjanları için en geç Nisan ayının ikinci haftasına kadar başvurabilirler.
 • Staj başvurularının değerlendirilmesi Boydak Holding A.Ş. tarafından en geç Mayıs ayı birinci haftasında tamamlanır.
 • Değerlendirme sonuçları Mayıs ayı ikinci haftasında başvurularının kabul edilip edilmediği adaylara bildirilmek üzere öncelikle http://www.boydakkariyer.com/ sayfasında duyurulur, yoksa diğer iletişim adreslerine bildirilir.
 • Boydak Holding A.Ş. ’ e yapılan başvurular alımın yapılacağı Şirketlerin / Departmanların uzman ve yöneticileri tarafından öncelikle ihtiyaçlarımız ve kapasitemiz göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve yerleştirilme yapılmaktadır.

    KİMLER STAJ BAŞVURUSU YAPMALIDIR? 

 • Staj zorunluluğu olanlar
 • Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
 • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
 • Teorik bilgileri uygulama fırsatı arayan ve iş hayatına başlamadan önce deneyim kazanmak isteyen,motivasyonu yüksek tüm öğrenciler 


Staj Süresi

 • Yaz staj dönemi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsamaktadır.
 • Staj süresi şirketlerin belirlediği süre olup en az 20 iş günüdür, ancak süre şirketin uygun görmesi halinde uzatılabilir. 15 Haziran tarihinde başlayarak en çok altmış iş günü devam eder.

İstenecek Belgeler

 • Öğrenim görülen Öğretim Kurumu kurumu tarafından yapılan sigorta giriş bildirgesi, 
 • Resmi bir hastaneden (Sağlık Ocakları dahil) alacakları bir sağlık raporu,
 • Öğrenim yaptıkları Öğretim Kurumlarından alacakları resmi bir takdim yazısı, 
 • T.C. nolu nüfus cüzdanı (veya tasdikli örneğini) 
 • 3 adet fotoğraf

Staj İptali
Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:
 • Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
 • Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
 • Staj süresi sona ermeden Holding ve Şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,

Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Boydak Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ‘na bilgi verilmesi gerekir.
 
Stajyerlere Sağlanacak İmkanlar
 • Staj yapacaklar, staj yaptıkları özel işyerinin imkanları nispetinde sosyal hizmetlerden (Servis , Yemek v.s. ) parasız olarak faydalanabilirler.
 • 5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme uyarınca yüksek öğrenim sırasında zorunlu staja tábi tutulan öğrenciler için sigorta, öğrenim gördükleri yüksek öğretim kurumu tarafından ödenecektir.