background img
İlanlar

Boydak'ta Staj

Stajyer alımlarımız yılda 2 dönem olup, öğretim yılının başında Meslek Lisesi Öğrencileri; yaz döneminde ise üniversitelerin ilgili bölümlerinden yaz stajı zorunluluğu olan öğrencilerimizi istihdam etmekteyiz.

Lise staj başvuruları, okulların Miili Eğitim Bakanlığı ile yapmış oldukları anlaşmalar doğrultusunda alınmaktadır.Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Üniversite Öğrencileri Staj Başvuru ve Değerlendirme

 • Boydak Holding A.Ş. Stajyerleri Holding şirketlerinde ayrılan staj kontenjanları için en geç Nisan ayının sonuna kadar başvurabilirler.
 • Staj başvurularının değerlendirilmesi Boydak Holding A.Ş. tarafından en geç Mayıs ayı birinci haftasında tamamlanır.
 • Değerlendirme sonuçları öncelikle http://www.boydakkariyer.com/ sayfasında duyurulur, yoksa diğer iletişim adreslerine bildirilir.
 • Boydak Holding A.Ş. ’ e yapılan başvurular alımın yapılacağı Şirketlerin / Departmanların uzman ve yöneticileri tarafından öncelikle ihtiyaçlarımız ve kapasitemiz göz önünde bulundurularak değerlendirilmekte ve yerleştirilme yapılmaktadır.

    KİMLER STAJ BAŞVURUSU YAPMALIDIR? 

 • Staj zorunluluğu olanlar
 • Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
 • Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
 • Teorik bilgileri uygulama fırsatı arayan ve iş hayatına başlamadan önce deneyim kazanmak isteyen,motivasyonu yüksek tüm öğrenciler 


Staj Süresi

 • Yaz staj dönemi Temmuz-Ağustos-Eylül aylarını kapsamaktadır.
 • Staj süresi şirketlerin belirlediği süre olup en az 20 iş günüdür, ancak süre şirketin uygun görmesi halinde uzatılabilir. 15 Haziran tarihinde başlayarak en çok altmış iş günü devam eder.

Staj İptali
Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:
 • Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
 • Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
 • Staj süresi sona ermeden Holding ve Şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,

Stajı iptal edilen öğrencilere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan öğrenciler, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.

Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Boydak Holding A.Ş. İnsan Kaynakları ‘na bilgi verilmesi gerekir.