background img
İlanlar

Yetkinlik Modeli

Yetkinlikler, organizasyonun hedefleri ile uyumlu, kurumsal ve kişisel performans için kritik, gözlemlenebilir, ölçümlenebilir ve ayırt edici davranışlardan oluşmaktadır. Çalışanların kariyer planlarına yönelik beklentileri karşılamak ve çalışanların gelişimlerini desteklemek için Kariyer gelişim modeli ve yetkinlik modeli birlikte yürütülmelidir.

"Yetkinlik" kavramı, kurumsal ve kişisel performansın geliştirilmesinde kritik (ayırt edici) olan, gözlemlenebilen ve ölçülebilen bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlar bütünüdür. Yetkinlikler ise, organizasyonun hedefleri ile uyumlu, kurumsal ve kişisel performans için kritik, gözlemlenebilir, ölçülebilir ve ayırt edici davranışlardır.

Yetkinlikler, hedeflere “nasıl” ulaşılacağının ve Boydak Holding çalışanlarından beklediği davranışlarının neler olacağının tarifidir. Bu tarif, tüm çalışanlar için ulaşılmak istenilen hedefleri daha net ve anlaşılır kılar. Çalışanlara kendi davranışlarını değerlendirip öz eleştiri yapabilmelerine ve kendi kendilerini geliştirmelerine imkan sağlar.

                                     

Yetkinliğin tam olarak ölçümlenebilmesi için kişinin ilgili yetkinliği tanımlayan tüm davranışları göstermesi esastır. Dolayısıyla, her bir davranış kişisel performans için kritik bir önem taşımaktadır. Kişilerin performanslarının doğru ölçümlenebilmesi için gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışsal özellikler belirlenmiştir. Davranışsal özelliklerin tüm Boydak Holding çalışanları tarafından sergilenmesi beklenmekte ve sergilenen davranışlarla ilgili çalışanlara doğru ve zamanında geri bildirim verilmesi gerekmektedir.

Boydak Holding Yetkinlikleri temel, fonksiyonel ve yönetsel yetkinlikler olarak 3 grupta belirlenmiştir.