background img
İlanlar

Yedek Planlama

Yedekleme yönetimi Boydak Holding bünyesindeki kilit pozisyonların sürdürülebilirliğinin sağlanması için uygun insan kaynağının belirlenmiş süreler içinde bu pozisyonlara hazırlanmasını hedefler. Bu doğrultuda iç ve dış eğitimler, rotasyonlar, özel gelişim programları, koçluk, mentörlük vb gibi çeşitli uygulamalarla yedekleme planındaki çalışanların hedeflenen pozisyonların gereksinimleri doğrultusunda eğitimi ve gelişimi sağlanır.

Yedek planlamasının amacı Boydak Holding bünyesinde yer alan anahtar görevler / pozisyonlar için uygun kariyer geçmişi olan potansiyel adayların belirlenmesi ve bu pozisyonlar için hazırlanmasıdır.
 

  • Her kritik pozisyon için 3 aday hazırlanır.
  • Bir çalışan birden fazla kritik pozisyon yedeklemesi için aday olabilir.
  • Anahtar görevlerde çalışanlar yerlerine geçmek için hazırlanan adayları bilirler ancak adayları bu konuda bilgilendirilmezler.