background img
İlanlar

Performans Yönetimi

Performans yönetimi, çalışanların performanslarının belirli bir model doğrultusunda objektif olarak ölçülmesi, değerlendirilmesi ve performansın gelişimini sağlayacak alanların tespit edilmesi amacıyla uygulanmaktadır. Performans değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması ve yöneticilerin geri bildirimleri doğrultusunda kişinin kariyer yolunu destekleyen gelişim hedeflerinin tanımlanması ile çalışana özgü kariyer gelişim programlarının belirlenmesi açısından önemlidir.

Performans Yönetimi, Boydak Holding hedeflerinin gerçekleşmesinde katkıda bulunan takımların ve bireylerin ödüllendirilmesinde ve hedeflere ulaşırken saptanan eğitim ve gelişim gereksinimlerin belirlenmesinde kullanılan sistemdir.

Çalışanların başarısı, kurumların başarısı demektir. Bu nedenle, objektif uygulanan bir performans yönetimi kişinin ve kurumun gelişimi için esastır. Performans yönetiminin Boydak Holding bünyesinde benimsenmesiyle kuruma, yöneticilere ve astlara çeşitli faydalar sağlayacak, iş yapış şekillerinde olumlu gelişmeler gözlemlenmektedir.

           

 

 


Performans değerlendirme sürecinde yer alan aktiviteler yıl boyunca takip edilmesi ve hayata geçirilmesi gereken bir dizi uygulamayı içerir ve bu süreçte Boydak Holding’in tüm çalışanları ve birimleri görev alır.